ÚVOD

Původní účel:

Účelem akumulační nádrže Bílý Halštrov bylo zajištění dodávky technologické vody pro barevnu a teplárnu TOSTY s.p. Jelikož byl na TOSTU a.s. v likvidaci vyhlášen konkurs, technologické zařízení bylo prodáno a teplárna byla odstavena, ztratila nádrž pro tento účel význam. Jako druhé využití díla byla dodávka pitné vody pro město Aš. Na základě sdělení CHEVAK a.s. Cheb ze dne 29.10. 2000 není ani nebude nádrž pro dodávku pitné vody využívána.

 

Nynější účel:

Zásoba vody pro požární účely, částečné zadržení povodňových průtoků v povodí, částečné nadlepšení průtoků v povodí, chov ryb, rekreace a výroba elektřiny z malé vodní elektrárny.

HYDROLOGICKÉ POMĚRY

AKUMULAČNÍ NÁDRŽ BÍLÝ HALŠTROV
FOTKY
HISTORICKÉ MAPY