ÚVOD

-plocha povodí……18,8 km2

-průměrná dlouhodobá roční výška srážek…..745 mm

-průměrný dlouhodobý roční průtok…..160 l/s

tabulka průměrných M-denních průtoků na hrázi nádrže Bílý Halštrov za období 1961 - 1990

dny

30

60

90

120

150

180

210

240

270

300

330

355

364

QM [l/s]

358

254

199

163

136

115

96

81

67

53

39

24

14

tabulka průměrných N-letých průtoků na hrázi Bílý Halštov za období 1961 - 1990

roky

1

2

5

10

20

50

100

QN [m3/s]

5,15

7,61

11,5

14,8

18,6

24

28,6

Průběh teoretické povodňové vlny:          Q100 = 28,6 m3/s

                                                                             Wpv100 = 0,966 mil. m3

                                                                             Q1000 = 50 m3/s

                                                                             Wpv1000 = 1,418 mil. m3

HYDROLOGICKÉ POMĚRY

AKUMULAČNÍ NÁDRŽ BÍLÝ HALŠTROV
FOTKY
HISTORICKÉ MAPY